Portage is early intervention program specifically designed to meet the need of 0-7 aged children with special needs.

In Georgia Portage International Program was introduced in 2006.

კითხვა პასუხი

ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი კითხვები კომენტარის სახით.

Comments

გისურვებთ წარმატებებს!

Tamuna Saghinadze

:)

Nino Tsintsadze

:)

mec movedi:)

mec aq var!

მოგესალმებით:)

:) :)

Portage's picture

კოლეგებო,
დაიდო ორი ახალი დოკუმენტი: "მიჯაჭვულობა" და "აქტივობიდან აქტივობაზე გადასვლა". გაეცანით და ველოდებით კომენტარებს, მაგალითებს თქვენი პრაქტიკიდან, სირთულეებს და წარმატებებს.

გელოდებით სადისკუსიო ჯგუფში.

Portage's picture

;)

Tamuna Saghinadze

მეგობრებო,
მაინტერესებს სმენის პრობლემით ხომ არ გყავთ ბავშვი, ვინც უკვე სკოლაში მიდის წელს?

tamuna,46-shi aris bavshvi aparatit romelic wels midis skolashi.

Tamuna Saghinadze

მადლობა!

Portage's picture

მოგესალმებით : )
ალბათ ესეთი ტიპის შეკითხვები ყველას ხშირდ გვიჩნდება:
როგორ უნდა მივუდგე ბავშვებს?
რისი უფლება უნდა მივცე და რისი არა?
როდის უნდა მივცე დამოუკიდებლად თამაშის საშუალება?
როგორ მივეხმარო, გახდეს თავდაჯერებული?
უნდა მივცე თუ არა შენიშვნა?
როგორ გავაგებინო რა არის სწორი და რა არა?
როგორ ვასწავლო?
როგორი გარემო უნდა მოვუწყო?
აქ შეგვიძლია განვიხილოთ და პასუხები გავცეთ ამ და სხვა შეკითხვებს. დავიწყოთ გარემოს მოწყობითა და "სწავლებით" როგორ შეაფასებთ ასეთი ტიპის აქტივობას : ) ?
https://www.youtube.com/watch?v=Npa77u9zzhw

ბავშვების გაწვრთნაზეა ორიენტირებული და არა მათ ინტერესებზე, განვითარებასა და საჭიროებაზე. მეტყველების სწავლება უფრო საინტერესო აქტივობებით უნდა განხორციელდეს.

sofo bregvadze's picture

mogesalmebit yvelas ,gadavxede aq atvirtul masalebs da eseti kitxva gamichnda.bagshi ert-ert agsazrdels uchirs erti aqtivobidan nmeore aqtivobaze gadasvla ,gansakutrebit im dros roca is manqanebit tamashobs (es mistvis yvelaze sayvareli satamashoa ),amastanave mas dzalian udzneldeba gauziaros sxvas satamasho,tu shegidzliat mirchiot ra jgufuri aqtivobebi gamoviyenot rom man shedzlos satamashoebis gaziareba da ar gaudzneldes manqanebis tamashidan gadaertos sxva tamashze ?aq aseve naxsenebi iyo dgis ganrigi ,konkretulad mainteresebs ra igulisxmeba (gare tamashebshi)?

Portage's picture

მოგესალმებით, ძალიან სასიამვნოა, რომ დაინტერესდით აქ ატვირთული მასალებით. შემთხვევას, რომელსაც აქ აღწერთ, ვფიქრობ შეესატყვისება დეივიდის მაგალითი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ძალიან დაგეხმარებათ ვიზუალური განრიგიც, რომლის ერთ-ერთი მაგალითი შემიძლია გადმოგიზავნოთ ელფოსტაზე. ვიზუალური განრიგის მთავარი დანიშნულებაა, ბავშვებმა იცოდნენ რა რის შემდეგ მოდის. რადგან ამ ასაკში, ბავშვებს მხოლოდ მეტყველებით გადაცემული ინფორმაცია არ აკმაყოფილებთ, ამიტომ უმჯობესია, დასურათებული დღის განრიგი გქონდეთ. ვიზუალური განრიგის ერთ-ერთ მაგალითს ელფოსტაზე გადმოგიგზავნით : )

იქნებ მეც გადმომიგზავნოთ?
თუმცა ჩვენც სიმბოლური დღის განრიგით ვხელმძღვანელობთ,მაგრამ თქვენეულ ვერსიასაც სიამოვნებით გავეცნობოდი.

:)

Portage's picture

გამარჯობა,
საინტერესოა ნახეთ თუ არა აქ ატვირთული ვიდეო, რას იტყვით ასეთი ტიპის აქტივობაზე ?

gamarjobat!!!

sofo bregvadze's picture

dzalia didi madloba kargi iqneba tu gadmomigzavnit,sopio.bregvadze.2@iliauni.edu.ge .rac sheexeba videos dzalin kargi tipis aqtivobaa bavshvebistvis shetavazebulii swavlis etapze ,xels uwyobs bavshvebis metyvelebis ganvitarbas da vizualuri komunikacia da saintereso aqtivobebi ,xels uwyobs bavshveb iufro motivirebulebi iyvnen ,kargad chans rom yvela bavshvi yuradgebit usmens agmzrdels da asruleben instrukciebs ,saintereso iqneba tu iset videoebs dadebt ,sadac iqnebian specialuri sachiroebis mqone bavshvebic,nachvenebi iqneba warmoqmnili problemebi da gadachris xerxebi .am videoashi bavshvebis mcire jgufia ,saintereso iqneboda didi jgufi rom yofiliyo ,rogor moiqceoda agmzrdeli ?

Portage's picture

გეთანხმებით, ბავშვები ნამდვლად ასრულებენ ინსტრუქციებს. საინტერესოა ინსტრუქციის შესრულება, რისი მეშვეობით ხდება: მოტივაციაა დიდი, დამორჩილება, წრთვნა...

გამარჯობათ!!!იქნებ ატვირთოთ ის ვიზუალური განრიგის ,რომელიც დაგვეხმარება.

Portage's picture

სოფო და ნინო, ვიზუალური განრიგის მაგალითი ორივეს მაილზე არის გამოგზავნილი, სამწუხაროდ აქ ამ ფორმატით ატვირთვა არ არის შესაძლებელი.

Portage's picture

ჩვენს ბიბლიოთეკას დაემატა ახალი მასალა: თამაშის ფორმები და მათი მნიშვნელობა.

madloba!!!!

მადლობა თქვენ რომ ზრუნავთ შეზღუდული შესაძლებლობების მკონე ბავშვებზე. მე ძალიან დამეხმარა გავლილი სემინარები პრაქტიკულ მუშაობაში.

''თამაშის ორმები და მათი მნიშვნელობა'' ვერსად ვიპოვე და თუ შეიძლება გამარკვიეთ, სად შეიძლება მოვძებნო? გმადლობთ

Portage's picture

მოგესალმებით ხათუნა,
"თამაშის ფორმების" სანახავად მიჰყევით ამ ბმულს
portage.ge/sites/default/files/თამაშის ფორმები.pdf,
გარდა ამისა ელ-ფოსტაზეც გადმოგიზავნეთ : )

მოგესალმებით, მინდა გამოვხატო დიდი მადლიერება ქალბატონი ნინოსა და მისი გუნდის მიმართ იმ საქმიანობისათვის, რომელსაც ეწევა ბაგა-ბაღების დასახმარებლად. მადლობა თანადგომისთვის, საქმისადმი სიყვარულისა და ერთგულებისათვის. თქვენთან ურთიერთობით ჩვენ, ბაღის თანამშრომლები, სადაც ხორციელდება ინკლუზიური განათლება, თქვენი დახმარებით, ძალიან შევიცვალეთ: შეიცვალა დამოკიდებულება და გარემო, დავძლიეთ ბევრი კომპლექსი თუ წინააღმდეგობა, მივიღეთ სპეციალური განათლება. მადლობა, რომ გვაძლიერებთ ჩვენ, ბავშვებსა და მშობლებს.

GAMARJOBAT

Portage's picture

ძვირფასო საიტის მომხმარებლებო,
ჩვენს სკოლამდელ ბიბლიოთეკას კიდევ ორი საინტერესო ტექსტი დაემატა. "თვითრეგულირების სწავლება"
და პრაქტიკული სახელმძღვანელო ადრეულ ასაკში ემოციების გამოხატვასთან დაკავშირებით.
http://portage.ge/ka/library

Portage's picture

მოგესალმებით,
გილოცავთ ახალი სემესტრი დაწყებას და გთავაზოვბთ ახალ თამაშებს http://bit.ly/1qNvrdU
არსებული თამაშები, დაეხმარება 0-7 წლამდე ბავშვებს მოსმენის, გაგების, მეტყველებისა და ზოგადად საკომუნიკაციო უნარების განვითარებაში
გთხოვთ თამაშის/ების „ჩატარების“ შემდეგ გაგვიზიარეთ შთაბეჭდილებები. რამდენად მოეწონათ ბავშვებს - როგორ ფიქრობთ, რამდენად ავითარებს ეს თამაშები ზემოთ ჩამოთვლილ უნარებს....
გისურვებთ წარმატებებს და ველოდებით თქვენს გამოხმაურებას : )

ყოველთვის ვეძებდი მსგავს თამაშებს,ძალიან გამიხარდა თქვენი შემოთავაზება,თუ კიდევ გაგვამდიდრებთ ანალოგიური მასალით სიამოვნებით მივიღებ და პრაქტიკაში დავნერგავ .წინასწარ გმადლობთ.

Portage's picture

მარიკა, ძალიან სასიამოვნოა, რომ მოგეწონათ ეს თამაშები, აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ მასალას აუტიზმის შესახებ და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი. http://bit.ly/1B32Qnr, ან იხილეთ ჩევნს სკოლამდელ ბიბლიოთეკაში.

ძალიან საინტერესო მასალებია,პრაქტიკაში ადვილად გადასატანი,რაც მთავარია :) დიდი მადლობა..

gamarjobat tu sheidzleba rom damexmarot rogor movdzebno am saitze ( ძალადობის პრევენცია ბაღში ) tqveni seminari pdf is saxit didi madloba

Portage's picture

ქალბატონო ნინო, "ძალადობის პრევენცია.." შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს სკოლამდელ ბიბლიოთეკაში ან მიჰყვეთ ამ ბმულს http://bit.ly/1p3QjLi

მაქვს ასეთი კითხვა, რამდენად არის შესაძლებელი კერძო ბაღში აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვს რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ( ამ პრობლემით დაინტერრსებულმა) გამოუყოს სპეციალისტი, რომლის მეთვალყურეობის ქვეშ იქნება ის კონკრეტული ბავშვი?

Tamuna Saghinadze

მოგესალმებით, ალბათ გულისხმობთ რომ ბაღში ბავშვს მუდმივად ჰყავდეს ასისტენტი? ეს ზოგადად ალბათ შესაძლებელია. მაგრამ რაც ჩვენ შეგვიძლია გირჩიოთ - პირველ რიგში ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართვა შესთავაზეთ მშობლებს და პროგრამის სპეციალისტისგან მიიღებთ ბავშვთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს. ასევე შესაძლებელია მოხალისე სტუდენტი აიყვანოთ ბაღში. შეგიძლიათ დამირეკოთ 555 29 33 15

გამარჯობა, მე მაინტერესებს საბავშვო ბაღში 4-5 წლის ბავშვის კუთხეში დაყენება თუ შეიძლება, დასჯის მიზნით?

მოგესალმებით,
ჩემი აზრით ბავშვის კუთხეში დაყენებით პრობლემას ვერ გადაწყვეტთ.
დასჯა უზრუნველყოფს მასწავლებლის (აღმზრდელის) წუთიერ შვებას, იწვევს ქცევის სწრაფ ცვილილებას, თუმცა არ ასწავლის ბავშვს რა უნდა გააკეთოს, იმისათვის რომ უფროსის გაკიცხვა ისევ არ დაიმსახუროს. გარდა ამისა, დასჯა ამცირებს დადებით თვითშეფასებას, იწვევს აგრესიას, ნეგატივიზმსა და პროტესტს; ასწავლის ბავშვს დამსჯელობით ქმედებებს,რამაც შესაძლოა ზიანი მოუტანოს ბავშვის ურთიერთობას აღმზრდელთან და ჯგუფის წევრებთან.
მნიშვნელოვანია პედაგოგმა შეძლოს მიუღებელ ქცევაზე პოზიტიური რეაგირება ანუ ვუთხრათ ბავშვს რა უნდა გააკეთოს (როგორ მოიქცეს), ნაცვლად იმისა თუ რა არ უნდა გააკეთოს; მიუთითეთ არა მხოლოდ ქცევის შეწყვეტაზე, არამედ იმაზე თუ რა მოქმედებით უნდა შეცვალოს გამოვლენილი ქცევა.
სასურველი ქცევის გამოვლენისას შეაქეთ ბავშვები; მიეცით სტიმული, რომ თქვენთვის სასურველი ქცევა გამოავლინონ. შექებაზე დაფუძნებული მიდგომა ანუ პოზიტიური მართვის სტრატეგიების გამოყენება თანდათანობით ამცირებს არასასურველი ქცევის გამოვლენას; ასწავლის ბავშვებს იმ ქცევებს, რაც უნდა განახორციელონ მათ შექებისათვის; ზრდის დადებით თვითშეფასებას; ამცირებს აგრესიის გამოვლენის შანსს და რაც ყველაზე მთავარია ამყარებს ბავშვის დამოკიდებულებას როგორც აღმზრდელთან ისე ჯგუფის სხვა წევრებთან.
გისურვებთ წარმატებას :)

Tamuna Saghinadze

ბავშვთა უფლებების კონვენციის მე–19 მუხლის მიხედვით, ბავშვზე ძალადობად ითვლება - "ბავშვის იძულება, გაჩერდეს მოუხერხებელ პოზაში/პოზიციაში".

მოგესალმებით, მე მაინტერესებს, როგორ შეიძლება განვასხვავოთ ერთმანეთისგან აუტიზმი და ფსიქიკური განვითარების შეფერხება სკოლამდელ ასაკში.

Portage's picture

მოგესალმებით ქალბატონო ნინო,
თუშეიძლება გაგვიზიარეთ, რატომ გჭრდებათ მათი განსხვავება.
მადლობა

Portage's picture

ძვირფასო საიტის მომხმარებლებო,
ვაკეთებთ პატარა კვლევა-გამოკითხვას, რაშიც ძალიან დაგვჭირდება თქვენი დახმარება და მონაწილეობა :) დასაწყისისთვის მხოლოდ ერთ საკითხზე გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. კერძოდ კი ბავშვების თამაშზე.
რას ნიშნავს თქვენთვის 5 წლამდე ასაკის ბავშვის თამაში - ან უბრალოდ აღწერეთ რა არის თამაში, რა დატვირთვას აძლევთ ამ სიტყვას.
დიდი მადლობა

natia7555's picture

მოგესალმებით, ადრეულ ასაკში ბავშვებს მეტი დრო უნდა ჰქონდეთ თავსუფალი თამაშისთვის და ნაკლები აღმზრდელის ინიციატივით ორგანიზებული დავალებებისთვის, როდესაც ბავშვი მისთვის სასიამოვნო თამაშითაა გართული ძალდატანებით არ უნდა მოვწყვიტოდ მას მეცადინეობის გამო.თამაშის დროს ბავშვები სწავლობენ დაკვირვებას, შედარებას, მეტყველებენ, წარმოდგენა ექმნებათ საგნის ფორმაზე, ფერზე და საერთოდ გარემოზე. ბავშვები თამაშის პრცესში ეჩვევიან ერთად თამაშს, უნდა ითქვას, რომ თამაშის პროცესში ყალიბდება მისი პიროვნება.

salome jorbenadze's picture

კვლევა-გამოკითხვა
5 წლამდე ასაკის ბავშვის თამაში არის მისი განვითარების უმთავრესი ხელშემწყობი. ეს სიტყვა ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისათვის და უფროსებიც პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდნონ ბავშვის თამაშს.

5 წლამდე ასაკის ბავშვის წამყვანი ქცევა თამაშია.ბავშვის ნორმალური განვითარების მაჩვენებლადაც შეიძლება მივიჩნიოთ.მას დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ ბავშვების პიროვნული და შემეცნებითი,არამედ ემოციური განვითარებისთვისაც.თამაშის დროს ბავშვს უვითარდება შემეცნებითი პროცესები- აღქმა,მეხსიერება,ყურადღება,მეტყველება და ა.შ. ვითარდება ნატიფი და მსხვილი მოტორიკა, მის პიროვნებაში ხდება ძირეული ცვლილებები,სწავლობს საკუთარ შესაძლებლობებს.თამაში ასევე ეხმარება ბავშვს გაუმკლავდეს შიშებს,მატრამვირებელ სიტუაციებს.

თამაში სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ქცევის ძირითადი ფორმაა.იგი არამხოლოდ აკმაყოფილებს ბავშვის აქტივობის ფუნქციის მოთხოვნილებას,არამედ ხელს უწყობს კიდეც ამ აქტივობებისათვის საჭირო ფიზიკური, გონებრივი და ფსიქიკური ძალების განვითარებას.პედაგოგი ბავშვებთან თანაბარი პარტნიორობის დონეზე მოთამაშეა,მათთან ერთად თამაშობს.თამაში მრავალნაირი არსებობს:მოძრავი თამაში,დიდაქტიკური თამაში,საშენი მასალით თამაში,სიუჟეტურ-როლებიანი თამაში,ქვიშით თამაში,წყლით თამაში და ა.შ.ყველა თამაშს აქვს თავისი მიზანი და ასრულებს თავის ფუნქციას.თამაშის აღმზრდელობითი როლი და მნიშვნელობაც უპ.ყოვლისა მის სწორ ორგანიზაციაზეა დამოკიდებული.ასევე თამაშის გულისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ასაკობრივ გარემოს,მის შევსებას ისეთი სათამაშოებითა და საგნებით,რომლებსაც ბავშვები მრავალნაირად გამოიყენებენ თამაშში.
136 ბაგა-ბაღის საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი-ნინო ჭიჭინაძე

Pages