პორტიჯი ადრეული განვითარების პროგრამაა, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა დაბადებიდან 7 წლამდე ასაკის განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის.

საქართველოში პორტიჯის ასოციაცია 2006 წლიდან მუშაობს.

სკოლამდელი ბიბლიოთეკა

Inclusive Preschool Education Case Studies 2

Inclusive Preschool Education Case Studies PROJECT: “MULTIDISCIPLINARY TEAM IN PROVISION OF INCLUSIVE PRESCHOOL EDUCATION”

Inclusive Preschool Education Case Studies

Inclusive Preschool Education Case Studies PROJECT: “MULTIDISCIPLINARY TEAM IN PROVISION OF INCLUSIVE PRESCHOOL EDUCATION”

სამაგალითო შემთხვევები 2

ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება სამაგალითო შემთხვევები პროექტი: „მულტიდისციპლინური გუნდი ინკლუზიური სკოლამდელი განათლებისათვის“

სამაგალითო შემთხვევები

ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება სამაგალითო შემთხვევები პროექტი: „მულტიდისციპლინური გუნდი ინკლუზიური სკოლამდელი განათლებისათვის“

სოციალური და ემოციური უნარების სწავლება

ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი სოციალური და ემოციური უნარების სწავლებისთვის

ჯგუფის მოწყობა

ბავშვებისთვის ბაღის ჯგუფების მოწყობა, ის თემაა, რომელიც მეტნაკლებად ყველას ათვისებული გვაქვს. ამავე დროს, ყოველთვის შეგვიძლია გავაუჯობესოდ ან შევცვალოთ ის, კიდევ უფრო კარგად მოვარგოთ მრავალრიცხოვან ბავშვთა ჯგუფს. ამ ტექსტის წაკითვის შემდეგ, შეიძლება დაგვებადოს ახალი იდეები და გავხადოთ ჯგუფი მაქსიმალურად კომფორტული

ბრაზის გაკონტროლება წყენის დაძლევა

ამ თავში მოთხრობილია, თუ როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ ბავშვებს ემოციების მართვაში. ხშირად ბავშვები, ისევე როგორც უფროსები, ვერ არხერხებენ ბრაზის, აგრესიის „მორევას“ და კონფლიქტამდე/უარყოფით შედეგებამდე მიდიან. აქ მოწოდებულია მაგალითები და ტექნიკები, როგორ შეგვიძლია ჩვენი სურვილისმაბრ ვმართოთ ჩვენი ემოციები. მარტივად არის ახსნილი „კუს ტექნიკა“, რაც თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბაღში უსიამოვნო სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად და აგრეთვე ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში:)

პოზიტიური კომუნიკაცია
ბავშვი და უფროსი ურთიერთობა

ეს მასალა დაგვეხმარება ჩვენი პროფესიის საუკეთესო კუთხით დანახვასა და გაანალიზებაში. მოცემული ტექსტი გაგვააზრებინებს, იმას თუ რამხელა გავლენა შეგვიძლია მოვახდინოთ პიროვნების განვითარებაზე, რადგან ჩვენ მათთან ურთიერთობას სწორედ ცხოვრების დასაწყისში - ბავშვობაში ვიწყებთ. გავლენა, როგორც ვიცით მრავალნაირი შეიძლება იყოს და თუ მართლა გვინდა, რომ ჩვენი გავლენა: არა უარყოფითი, დამთრგუნველი, შემაშფოთებელი ან დამოუკიდებლობის შემზღუდველი იყოს, სასურველია ყველაფერი ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობით დავიწყოთ.

ძალადობის პრევენცია

გვერდები