პორტიჯი ადრეული განვითარების პროგრამაა, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა დაბადებიდან 7 წლამდე ასაკის განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის.

საქართველოში პორტიჯის ასოციაცია 2006 წლიდან მუშაობს.

სკოლამდელი ბიბლიოთეკა

ოჯახთან ურთიერთობა; ბარბარა კაიზერი

მე-12 თავი წიგნიდან ”რთული ქცევა პატარა ბავშვებში - გაგება, პრევენცია, ეფექტური მართვა”, ბარბარა კაიზერი, 2007 წელი (“Challenging Behavior in young children – understanding, preventing and responding effectively”, by Barbara Kaiser, 2007) მასალა დაეხმარება ბაღისა და დაწყებითი სკოლის თანამშრომლებს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების ოჯახებთან ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობების დამყარებაში

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვთან გუნდური მუშაობა; ბარბარა კაიზერი

მე-11 თავის წიგნიდან ”რთული ქცევა პატარა ბავშვებში - გაგება, პრევენცია, ეფექტური მართვა”, ბარბარა კაიზერი, 2007 წელი (“Challenging Behavior in young children – understanding, preventing and responding effectively”, by Barbara Kaiser, 2007) მასალა დაეხმარება ბაღისა და დაწყებითი სკოლის თანამშრომლებს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან გუნდურად მუშაობის პრინციპების შემუშავებაში.

გვერდები