პორტიჯი ადრეული განვითარების პროგრამაა, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა დაბადებიდან 7 წლამდე ასაკის განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის.

საქართველოში პორტიჯის ასოციაცია 2006 წლიდან მუშაობს.

კითხვა პასუხი

ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი კითხვები კომენტარის სახით.

კომენტარები

თამაში არის კომინიკაციის ერთ– ერთი საფუძველი. ბავშვებისთვის თამაში მთელი ცხოვრებაა, სწორედ ამ დროს ისინი იკვლევენ, ხვდებიან თავიანთ საჭიროებებს და იქცევიან ისე თითქოს მუშაობენ. ზოგადად ბავშვისთვის თამაში მთელი ცხოვრებაა. იგი ამ დროს იღებს კმაყოფილებას, ან ეხება საგნებს, ან ფიქრობს, ან რომელიმე როლს ასრულებს, განიცდის სიხარულს, წყენას, აღფრთოვანებას და იმედგაცრუებას, ხედავს და ესმის(ან არა)ერთი სიტყვით ბავშვი თამაშში თავისუფალია და აკეთებს იმას რაც სურს, მე ვფიქრობ ხშირად ცდილობენ უფროსების ქცევის გამეორებასაც, ამით ალბათ ცდილობენ იყონ „უფროსები“. ამიტომაა, რომ ხშირად ამბობენ „მე დიდი ვარ“
თამაშის დროს ბავშვი ბაძავს დედას, მამას, ბებიას, ექიმს, დურგალს, ხელოსანს, მასწავლებელს და ა.შ. მე ვფიქრობ ბავშვის დაკავება 5 წლის ასაკში სპეციალური გაკვეთილებითა და მეცადინეობებით არ არის სწორი, იგი ამას სკოლაშიც მოასწრებს. უფრო სწორი იქნება თუ ბავშვი იქნება წამყვანი და უფროსები მასთან ერთად ჩაერთვებიან იმ შემთხვევაში , როდესაც იგი დაინტერესდება რომ მიიღოს მისთვის საინტერესო კითხვაზე პასუხი. 5 წლამდე ასაკი არის სწორედ ის პერიოდი, როცა ბავშვმა ყველაზე დიდი დრო უნდა გაატაროს თამაშში, სხვადასხვა ფორმის თამაშები : მანიპულაციური, ორგანიზებული, კონსტრუქციული, შედეგისა და ეფექტის, წარმოსახვითი, შემოქმედებითი ,სიმბოლური ანვითარებს მის სოც. ემოციურ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, შემეცნებით(კოგნიტურ) სფეროებს,სწორედ ამ დროს უყალიბდებათ მომავალი ცხოვრებისთვის აუცილებელი ყველა უნარ–ჩვევა. ხოლო ჯანსაღად აღზრდილი ბავშვისგან კი მივიღებთ ჯანსაღ საზოგადოებას , ჯანსაღი საზოგადოება კი ქმნის ჯანსაღ სახელმწიფოს.

დავამატებ, რომ ბავშვისთვის თამაში საინტერესო ცხოვრებაა. გავუფრთხილდეთ ბავშვებს და მათ სულს, პატივი ვცეთ და დავიცვათ მათი უფლებები
28 ბაგა-ბაღის საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი ნინო ნოზაძე

თამაშს დიდი მნიშვნელობა აქვს არამხოლოდ ბავშვის პიროვნული და შემეცნებითი პროცესები: აღქმა, მეხსიერება,ყურადღება,მეტყველება. უვითარდება აგრეთვე მსხვილი მოტორიკა,მის პიროვნებაში ხდება ძირეული ცვლილებები.თამაში ეხმარება ბავშვს გაუმკლავდეს შიშებს.5 წლამდე ასაკში უკვე წამყვანია თამაში წესების დაცვით,ამ დროს ბავშვისათვის მთავარი წესების დაცვაა და არა როლი. ბავშვი ცდილობს დაიცვას თამაშის ყველა წესი,იმავეს მოითხოვს სხვა მოთამაშისაგანაც.(ეს იქნება თანატოლი თუ უფროსი) და ამისაგან გადახვევას მტკივნეულად განიცდის,შეიძლება თამაშიც კი შეწყვიტოს.სკოლამდელ ასაკში ბავშვის ქცევის მთავარი ფორმა თამაშია.
ლუიზა ქოქაშვილი-136ბაგა-ბაღის აღმზრდელი

თამაში არის ბავშვის ქცევის ძირითადი ფორმა.ბავშვი ცხოვრობს თამაშით. მისი ფიზიკური და ფსიქიკური განვითარება სწორედ თამაშის მეშვეობით ხდება. ნებისმიერი უნარ-ჩვევების დაუფლება, მომავალი ცხოვრებისათვის მომზადება თამაშით მიმდინარეობს.თამაშში ყალიბდება ბავშვის პიროვნება, სოციალური უნარები, მეტყველება, წარმოსახვა(ფანტაზიები), ზნეობრივი, ჰიგიენური უნარები. თამაშის დროს ბავშვები ისეთი ბედნიერები, ლაღები და გახსნილები არიან, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ თამაში არის ბავშვების ბედნიერების, ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი საშუალება. ლია წიკლაური-136 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი

რა არის თამაში?
ხშირად უფროსები ბავშვის თამაშს შემდეგი სიტყვებით აღწერენ, "ისინი მხოლოდ თამაშობენ" ან " ბავშვის საქმე თამაშია". არც ერთი და არც მეორე ფრაზა არ შეესაბამება თამაშის ნამდვილ ფორმულირებას. ბავშვის დაკვირვება თამაშის დროს განსაკუთრებული გამოცდილებაა. თამაშის დროს ბავშვებს ყველაფერი ავიწყდებათ, რაც მათ გარშემო ხდება. მაგალითად, როდესაც ისინი უფროსებთან ერთად მაგიდასთან ჯდებიან, ბეზრდებათ მათი საუბრის მოსმენა და ინტერესდებიან მაგიდაზე დადებული ნივთებით: კოვზებით, ჩანგლებითა და ა. შ.მათ შეუძლიათ ნებისმიერ სიტუაციაში თამაშის მოფიქრება.
თამაში ხელს უწყობს ბავშვის პიროვნული თვისებების ჩამოყალიბებას, დამოუკიდებლობის განვითარებას.
თამაშს განვიხილავ, როგორც სასწავლო -სააღმზრდელო მუშაობის აუცილებელ საშუალებას.
ფსიქოლოგთა კვლევებით დადასტურებულია, რომ თამაშის პროცესში იქმნება განსაკუთრებით კეთილ-სასურველი პირობები პროგრამული მასალის მიწოდებისა და ათვისებისათვის. ამ დროს ბავშვები სწავლობენ შედარებას, კლასიფიკაციას, ეუფლებიან მეტყველებას, ექმნებათ წარმოდგენები სამყაროზე.
თამაშით ხდება სკოლამდელი ასაკის ბავშვის გონებრივი, ზნეობრივი, ფიზიკური და ესთეტიური განვითარება.
43 ბაღის არმზრდელი ნინო ტატულაშვილი

თამაშს ბავშვის აღზრდასა და განვითარებაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. სათამაშოებისა და თამაშის მეშვეობით ბავშვები თავის გრძნობებს გამოხატავენ,შეიგრძნობენ და ეცნობიან გარესამყაროს, სწავლობენ ურთიერთობას და ამავე დროს თავის თავსაც შეიმეცნებენ.
თამაშის დროს ბავშვი გამოხატავს ემოციას, უვითარდება ფანტაზია, უფროსები შევიცნობთ ბავშვის ინტერესებს.
თამაშის პროცესში ბავშვი სოციალურად და ფიზიოლოგიურად ყალიბდება.
43 ბაღის მუს. მასწავლებელი მაკა კობახიძე

თამაში სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ქცევის ძირითადი ფორმაა.
სკოლამდელისათვის თამაში მომხიბვლელი საქმიანობაა. ის მისი აღზრდისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი საშუალებაა.
თამაშის პროცესში ზუსტდება და ღრმავდება ბავშვის ცოდნა და წარმოდგენები ადამიანის ქცევაზე, კონკრეტულ მოქმედებებზე.
თამაში არა თუ განამტკიცებს ბავშვის ცოდნასა და წარმოდგენებს, არამედ შემეცნებითი საქმიანობის აქტიური ფორმაც გახლავთ.
თამაში წარმოადგენს ფიზიკური აღზრდის საშუალებას, რადგან უმრავლესი მათგანი აქტიურ მოძრაობას მოითხოვს.
თამაში უქმნის დადებით ემოციურ მდგომარეობას ბავშვს. ეს მდგომარეობა კი ბავშვის სრულფასოვანი ფიზიკური და ნერვულ-ფსიქიკური განვითარების საწინდარია და ამასთან ერთად მხიარული, კეთილი განწყობის, ხასიათის აღზრდის პირობაც.
თამაშში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს წარმოსახვას. მრავალი თამაშის შინაარსში ჩართულია ნაცნობი სიმღერები, ცეკვები, ლექსები თუ გამოცანები. ყოველივე ეს ხელს უწყობს ბავშვის ესთეტიური განცდების გაღრმავებას. ხშირად თამაშის დროს ისინი ალამაზებენ თავის ნაგებობებს, იყენებენ მორთულობის ელემენტებს. რაც ხელს უწყობს მხატვრული გემოვნების განვითარებას.
ბავშვმა თამაშით ყველაფერი შეიძლება შეიმეცნოს, თუ კი მას საკმარისი სივრცე, შესაბამისი საგნები და საჭირო დახმარება ექნება უფროსების მხრიდან.
43 ბაღის აღმზრდელი ეკა მაისურაძე.

თამაში ბავშვის ქცევის ძირითადი ფორმაა. ის ბავშვის ფსიქიკის განვითარების ხელშემწყობი საშუალებაა.თამაშის დროს ყალიბდება ბავშვის ინტელექტუალური და პიროვნული თვისებები, ხდება თვითრეალიზაციისა და დამოუკიდებლობის განვითარება.სკოლამდელ პედაგოგიკაში თამაში განიხილება,როგორც სააღმზრდელო საგანმანათლებლო საშუალება,რომელიც ბავშვებს აძლევს განსაზღვრულ ცოდნა-ჩვევებს და მრავალფეროვან თვისებებს. თამაშის პროცესში ბავშვები სწავლობენ დაკვირვებას,შედარებას, კლასიფიკაციას,ეუფლებიან მეტყველებას.ექმნებათ წარმოდგენა გარემოზე, სივრცეზე, საგნის ფორმებზე, ფერებზე. თამაშით ბავშვები იძიებენ და განსაზღვრულ კანონზომიერების აღმოჩენასთან მიდიან. საჭიროა,რომ თვითოეულ სათამაშოს თან ახლდეს მისი გამოყენების წესი. 136ბ/ბაღის აღმზრდელი-ლალი ქოქიაშვილი

თამაში სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ქცევის ძირითადი ფორმაა.
სკოლამდელისათვის თამაში მომხიბვლელი საქმიანობაა. ის მისი აღზრდისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი საშუალებაა.
თამაშის პროცესში ზუსტდება და ღრმავდება ბავშვის ცოდნა და წარმოდგენები ადამიანის ქცევაზე, კონკრეტულ მოქმედებებზე.
თამაში არა თუ განამტკიცებს ბავშვის ცოდნასა და წარმოდგენებს, არამედ შემეცნებითი საქმიანობის აქტიური ფორმაც გახლავთ.
თამაში წარმოადგენს ფიზიკური აღზრდის საშუალებას, რადგან უმრავლესი მათგანი აქტიურ მოძრაობას მოითხოვს.
თამაში უქმნის დადებით ემოციურ მდგომარეობას ბავშვს. ეს მდგომარეობა კი ბავშვის სრულფასოვანი ფიზიკური და ნერვულ-ფსიქიკური განვითარების საწინდარია და ამასთან ერთად მხიარული, კეთილი განწყობის, ხასიათის აღზრდის პირობაც.
თამაშში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს წარმოსახვას. მრავალი თამაშის შინაარსში ჩართულია ნაცნობი სიმღერები, ცეკვები, ლექსები თუ გამოცანები. ყოველივე ეს ხელს უწყობს ბავშვის ესთეტიური განცდების გაღრმავებას. ხშირად თამაშის დროს ისინი ალამაზებენ თავის ნაგებობებს, იყენებენ მორთულობის ელემენტებს. რაც ხელს უწყობს მხატვრული გემოვნების განვითარებას.
ბავშვმა თამაშით ყველაფერი შეიძლება შეიმეცნოს, თუ კი მას საკმარისი სივრცე, შესაბამისი საგნები და საჭირო დახმარება ექნება უფროსების მხრიდან.
43 ბაღის აღმზრდელი ეკა მაისურაძე.

თამაში ეს არის ბავშვის ეტაპობრივი განვითარებისათვის აუცილებელი საშუალება.
თამაშით ბავშვს უყალიბდება აზროვნება, მეტყველება, შემეცნება და ფანტაზია.
43 ბაღის აღმზ. თანაშემწე ეკა ქოქიაური

თამაში ხელს უწყობს ადამიანის ხუთივე შეგრძნების განვითარებას. ამ დროს ბავშვი ერკვევა ადამიანის ტიპებსა და ურთიერთობებში. აყალიბებს თანატოლებთან ურთიერთობებს. ითამაშ ანვითარებს შემოქმედებით აზროვნებსა და ბავშვი ადვილად წყვეტს პრობლემებს.
ბავშვს თამაშის დროს უვითარდება თვითშეფასების , აგრეთვე გრძნობებისა და ემოციების გამოხატვის უნარი.
ჩემი აზრით, თამაშის დროს ბავშვი წარმოაჩენს ბედნიერ და ლაღ ცხოვრებას.
43 ბაღის აღმზრდელი მაყვალა კობერიძე

თამაში ხელს უწყობს ადამიანის ხუთივე შეგრძნების განვითარებას. ამ დროს ბავშვი ერკვევა ადამიანის ტიპებსა და ურთიერთობებში. აყალიბებს თანატოლებთან ურთიერთობებს. ითამაშ ანვითარებს შემოქმედებით აზროვნებსა და ბავშვი ადვილად წყვეტს პრობლემებს.
ბავშვს თამაშის დროს უვითარდება თვითშეფასების , აგრეთვე გრძნობებისა და ემოციების გამოხატვის უნარი.
ჩემი აზრით, თამაშის დროს ბავშვი წარმოაჩენს ბედნიერ და ლაღ ცხოვრებას.
43 ბაღის აღმზრდელი მაყვალა კობერიძე

თამაში- ამ სიტყვასბ ავშვებთან მუშაობისას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უსასრულოდ შეიძლება საუბარი ამის ირგვლივ. მინდა მოკლედ ჩამოვაყალიბო ჩემი სათქმელი.
5 წლამდე ბავშვისათვის თამაში ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სწორად გაზრდა-განვითარებისათვის.ამასთან ერთად, ჩემი აზრით,თამაშით შეიძლება გამოავლინო ბავშვში რაიმე სახის სპეც. საჭიროება და დაეხმარო ბავშვს.
ზოგადად, ამ ასაკში თამაში ბავშვისთვის ყველაფერია, თუ მას სწორ მიმართულებას მივცემთ, ამავე დროს გავითვალისწინებთ ბავშვის ნებას - ბავშვთან მუსაობის შედეგიც დადებითი იქნება.
43 ბაღის აღმზ. თანაშემწე ჯულიეტა ბერიძე

5 წლამდე ბავშვის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესია თამაში. როგორც ვიცით, არსებობს თამაშის მრავალი სახე: დიდაქტიკური, ფიზიკური, მოძრავი, სენსორული, სამაგიდო, კონსტრუქციული, დრამატული და სხვა.ყველა თამაში ხელს უწყობს ბავშვის განვითარებას, როგორც ფიზიკურად, ისე გონებრივად. ამ დროს უვითარდებათ წვრილი და მსხვილი მოტორიკა. თამაშის დროს ბავშვი შეიცნობს სამყაროს, სწავლობს მეგობრობას და ერთმანეთთან ურთიერთობას. ბაღში ყველა აქტივობა უნდა ჩატარდეს თამაშ-თამაშით, რადგან სასწავლო - სააღმზრდელო პროცესი გახდეს უფრო სახალისო.
მე თვითონ ძალიან მიყვარს ბავშვებთან თამაში. ამ დროს მეც მათი ასაკის ვხდები, მავიწყდება ყველა ცხოვრებისეული პრობლემა და მათთან ერთად ხალისით ვთამაშობ.
43 ბაღის აღმზრდელი ნანა სიჭინავა

სკოლამდელი ასაკის ბავშვისათვის თამაში არის მისი ძირითადი საქმიანობა, ყოველდღიურობა. ამ დროს, ბავშვები სიამოვნებით ირგებენ სხვადასხვა როლებს. თამაშ-თამაშით კმაყოფილები, ყოველი დღის ბოლოს, სახლში განაგრძობენ სხვადასხვა როლში ყოფნას. თამაში მნიშვნელოვნად მოქმედებს მათ ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებაზე. მათ უვითარდებათ გემოვნება, ფანტაზია და ის უნარ-ჩვევები, რომელიც გამოადგებათ მთელი ცხოვრების მანძილზე.
43 ბაღის აღმზრდელი მარინა ვაჭარაძე

ბავშვები თამაშის დროს ქმნიან თავიანთ სამყაროს და მთელი არსებით ერთვებიან თამაშის პროცესში; უფროსი არ უნდა ჩაერიოს, მხოლოდ დააკვირდეს, მათ ნებისმიერ სიტუაციაში შეუძლიათ თამაშის მოფიქრება. თამაშში პატარა ადამიანები სწავლობენ: თანატოლებთან ურთიერთობას, გაზიარებას, მეტყველებასა და საკუთარი თავის წარმოდგენას სხვადასხვა როლში.ასევე უყალიბდებათ სოციალური, უნარ–ჩვევები, აზროვნება და მოტორიკა. 136 ბაგა–ბაღის აღმზრდელი ნონა ნინიკაშვილი

თამაში ბავშვისქცევის ძირითადი ფორმაა. თამაში არამხოლოდ აკმაყოფილებს ბავშვის აქტივობის ფუნქციობის მოთხოვნილებას, არამედ ხელს უწყობს, აქტივობისათვის საჭირო ფიზიკური და ფსიქიკური ძალების განვითარებას. თამაში ერთ-ერთი ძირითადი პრაქტიკისფორმაა, რომლის ნიადაგზეც მისი განვითარება მიმდინარეობს. თამაში ბავშვს ეხმარება განტვირთვაში, ასევე ამზადებს მომავალი სერიოზული ცხოვრებისათვის. თამაშის პროცესში ყალიბდება ბავშვის პიროვნება, სოციალურადაც და ბიოლოგიურადაც. თამაშის დროს ბავშვები ეჩვევიან ერთმანეთს, სწავლობენ დამოუკიდებლობას, ერთმანეთთან საუბარს,სწავლობენ მეტყველებას, უნვითარდებათ წარმოსახვა და ზნეობრივი თვისებები. თამაში ახარებს და ართობს ბავშვებს. თამაშში გამოხატავს ბავშვი გრძნობებს, სურვილებს, წარმოდგენებს, შთაბეჭდილებებს, მოწყენას, სიხარულს რასაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში იღებს. 136 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი-რუსუდან ფადარაშვილი

თამაშს ბავშვის ცხოვრებაში მთავარი ადგილი უკავია. თამაშით ყალიბდება მისი გონებრივი და ფიზიკური უნარები.ასევე თამაშით ბავშვი სწავლობს მეტყველებას და მეგობრებთან ურთიერთობას.თამაშის პროცესში ითვისებენ ბავშვები უამრავ სიტყვას,რითაც მეტყველებისა და აზროვნების განვითარებისათვის დიდი საქმე კეთდება.თამაშს ბავშვისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს.

რა არის თამაში?
სკოლამდელი ასაკის ბავშვის თამაშის განვითარება ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე,თუ რამდენად წარმატებით ხორციელდება მისი ათვისება ადრეული ბავშვობის ხანაში.
თამაში ფსიქიკის ყველამხრივ განვითარების ხელშემწყობი საშუალებაა. იგი ხელს უწყობს ბავშვის ინტელექტუალური და პიროვნული თვისებების, თვითგამოხატვის, თვითრეალიზაციისა და დამოუკიდებლობის განვითარებას.
თამაშის პროცესში ბავშვებს უვითარდებათ წარმოსახვა, ზნეობრივი თვისებები, იძენენ თანატოლებთან ურთიერობების გამოცდილებას, ეუფლებიან საურთიერთობო მეტყველებას, ახდენენ დაკვირვებას, შედარებას, კლასიფიკაციას, განზოგადებას.
თამაშის მზადების ეტაპი გულისხმობს აღზრდისა და სწავლების ამოცანების შესაბამისად თამაშის შერჩევას, ანუ ცოდნის გაღრმავებასა და განზოგადებას, სენსორული უნარ-ჩვევების განვითარებას, ფსიქიკური პროცესების აქტივიზაციას (მეხსიერება, ყურადღება, მეტყველება, აზროვნება) თამაშის განვითარება ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად წარმატებით ხორციელდება მისი ათვისება ადრეული ბავშვობის ხანაში.
და ბოლოს უნდა ითქვას, რომ თამაშებში წესები განსაზღვრულია სწავლების ამოცანებისა და თამაშის შინაარსით და თავის მხრივ განსაზღვრავენ სათამაშო მოქმედების ხასიათსა და საშუალებას, აორგანიზებენ და მიმართულებას აძლევენ ბავშვების ქცევებს, ურთიერთდამოკიდებულებას მათსა და გარემოს შორის.

თამაში არის ერთადერთი სინამდვილე, რომელშიც ბავშვი ცხოვრობს.თამაში ბავშვის ქცევის ძირითადი ფორმაა. თამაში აზროვნების პირველი სკოლაა, ამ დროს ყალიბდება ყველა ის თვისება, რომელიც სკოლაში სწავლებისათვის არის საჭირო.თამაშს დიდი მნიშვნელობა აქვს მეტყველების განვითარებისათვის, იგი არის ბავშვისათვის გარესამყაროს შეცნობის გზა. 136ბაგა-ბაღის აღმზრდელი-მაია გოგალაძე.

,,თამაში ბავშვის ქცევის ძირითადი ფორმაა"-ამბობდა დ.უზნაძე. თამაში ხელს უწყობს ბავშვის ინტელექტუალურ და პიროვნული თვისებების, თვითგამოხატვის და დამოუკიდებლობის განვითარებას. ამასთან ერთად დიდი მნიშვნელობა აქვს მსხვილი მოტორული უნარების განვითარებას. თამაში ეხმარება ბავშვებს ისწავლონ სხეულის კონტროლი, ხარჯონ ენერგია.თამაში აძლევს ბავშვებს განსაზღვრულ ცოდნა-ჩვევებს და უნვითარებს მრავალფეროვან თვისებებს. თამაშის პროცესში ბავშვი სწავლობს დაკვირვებას, შედარებას. თამაშს აქვს დადებითი მნიშვნელობა,როდესაც მას უფროსი აკვირდება და სწავლობს ბავშვების თვისებებს.ასევე აღმზრდელმა კარგად უნდა იცოდეს თამაშის ჩატარების მეთოდიკა. 136 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი-თამარ ცქიფურიძე

5 წლის ასაკის ბავშვისათვის თამაში ეს პიროვნებად ჩამოყალიბების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალებაა. თამაშით ისინი ეცნობიან გარემოს.ავარჯიშებენ, როგორც სხეულს, ასევე გონებას. თამაში ძალიან დიდ სიხარულსა და კმაყოფილებას ანიჭებს თითოეულ ბავშვს. თამაში ავითარებს ბავშვში სხვადასხვა თვისებებს. როგორიცაა:,, სისწრაფე, სიმტკიცე, მეგობრობა, გაზიარება, ერთმანეთისადმი პატივისცემა და ა.შ. მეცადინეობებს, რომლებიც ბავშვის განვითარებისთვისაა საჭირო, თან ახლავს ამ მეცადინეობებისადმი შესაბამისი თამაში, რათა ბავშვისათვის უფრო მარტივი, გასაგები იყოს ესა თუ ის დავალება. თამაში სკოლამდელი ასაკის ბავშვისათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საშუალებაა.
136-ე ბაგა-ბაღის აღმზრდელი ხათუნა ვაშაკიძე

თამაში მოძრაობის, ბავშვის დამოუკიდებელი მოქმედების, საკუთარი შთაბეჭდილებებისა და განცდების გამოხატვაა. თამაშის შინაარსი მრავალფეროვანია. თამაშის სახეებია:1.შემოქმედებითი თამაში ანუ ბავშვის ინიციატივით აღმოცენებული თამაში.2.წესებიანი თამაში,ანუ ა)სიუჟეტურ-გამომსახველობითი(ადრეული ასაკი) ბ) სიმბოლურ-შემოქმედებითი, გ) სიუჟეტურ -როლებიანი, დ) რეჟისორული ანუ თეატრალიზებული თამაში. 5-6წ. ყველა ამ ტიპს აერთიანებს ერთი ბავშვის საერთო ინტერესი. ჩვენი აღმზრდელების ამოცანაა ბავშვებთან ერთობლივი მოქმედებით, მეგობრული, ტაქტიანი რჩევით დავეხმაროთ მათ თამაშის გაშლაში, საჭირო მასალის შერჩევა-გამოყენებაში. ჩვენ უნდა დავანახოთ ბავშვს ერთობლივი მოქმედების სასიკეთო შედეგი.სწრაფად ალაგება, თამაშისას ურთიერთდახმარება,საქმის ბოლომდე მიყვანა. რაც გარკვეულწილად საუკეთესო პირობაა შრომისმოყვარეობის აღზრდისათვის, მიზანდასახულობის განვითარებისათვის. ყველაფერი ეს ხელს შეუწყობს ბავშვის პიროვნებად ჩამოყალიბებას. 136 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი-ნონა სანიკიძე

ხუთ წლამდე ბავშვის ფიზიკური და გონებრივი განვითარებისათვის ძირითადი მიზანი- თამაშია. არსებობს მოძრავი,დიდაქტიკური და სხვა. თამაში შეიძლება ჩატარდეს, როგორც ჯგუფის ოთახში ასევე სუფთა ჰაერზეც.დ/თამაშის ჩატარების წინ ყველა საჭირო მასალის წინასწარ მომზადებაა საჭირო. ბავშვები სხვადასხვა თამაშის დროს სწავლობენ. ბავშვებს უნდა ვკითხოთ რა გაიგეს ახალ თამაშზე? ახალ სათამაშოებზე?წავახალისოთ ისინი,ვკითხოთ:რომელია მათი საყვარელი თამაში?შევაჯამოთ თამაშის დროს მიღებული გამოცდილება.აღმზრდელთან ერთად აღწერონ რატომ მოეწონათ? თამაშის დროს სამყარო მეტად მდიდარი და მრავალფეროვანია.ყოველი თამაშისათვის გარკვეული მიზანია.აღმზრდელი ცდილობს გაუმდიდროს ბავშვებს არამხოლოდ შთაბეჭდილებები, არამედ: ფიზიკური შესაძლებლობები, მეტყველება, აზროვნება. 136ბაგა-ბაღის აღმზრდელი ნათელა ხეცურიანი

ბავშვი ჩემთვის პატარა პიროვნებაა, რაღაც უხარია, რაღაცისაკენ ისწრაფვის, უყვარს, სწუხს და ა.შ. ამ განცდების რეალიზაციისათვის მას სჭირდება არეალი, ეს არეალია- თამაში. ბავშვი თამაშში იხსნება, თავისუფლდება, ან დედაა, ან მამა, შეიძლება პრეზიდენტიც იყოს. ის დიდებივით ცხოვრობს თამაშში, მაგრამ ამავე დროს მიმბაძველია უფროსების. ჩვენ უნდა ვიყოთ ჯანსაღი ცხოვრების მაგალითის მიმცემი მათთვის. ისინი კი ჩვენს მაგალითებზე აღზრდილნი. როლებში იგივეს ითამაშებენ, აქედან გამომდინარე ამ სიტყვას უაღრესად დიდი დატვირთვა აქვს. როცა ვეუბნებით პატარას- გინდა თამაში? ჩვენ წინაპირობები უნდა შევუქმნათ, ამისათვის მას უნდა ჰქონდეს მასალა.ამიტომაც იბრძვის ჩვენი ბაღის დირექცია რომ რაც შეიძლება მეტი სათამაშო ჰქონდეს ბავშვებს. 136ბაგა-ბაღის სპეც.პედაგოგი-ეთერი ნასყიდაშვილი.

თამაში არის ბავშვის ფიზიკური და გონებრივი განვითარების ყველაზე ეფექტური და უმტკივნეულო ფორმა.თამაშით ბავშვი შეიმეცნებს სამყაროს, იძენს უნარ-ჩვევებს, ვითარდება გონებრივად და ფიზიკურად.ხოლო უფროსებმა უნდა შევუქმნათ გარემო, მივცეთ სტიმული და უზრუნველვყოთ მასალით.

აღმზრდელისათვის გარდა ბავშვის თავისუფალი თამაშისა მნიშვნელოვანია, კონკრეტულ მიზნებზე ორიენტირებული სხვადასხვა თამაშის დაგეგმვა, რაც გვეხმარება არა მარტო სააღმზრდელო მასალის მიწოდებაში, არამედ მრავალი პრობლემის დაძლევაში.
ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 5 წლამდე ასაკის ბავშვისთვის თამაში ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტია, მომავალში საზოგადოების სრულფასოვან წევრად ჩამოყალიბებისთვის.
43 ბაღის აღმზრდელი რუსუდან მიქელაძე.

თამაში ბავშვის ქცევის ძირითადი ფორმაა(დ.უზნძე).თამაში ხელს უწყობს ბავშვის პიროვნული თვისებების,დამოუკიდებლობის განვითარებას.სკოლამდელ ასაკში თამაში სწავლაა,შრომაა,აღზრდის განსაკუთრებული ფორმაა.
თამაშის პროცესი ბავშვის გონებრივი,ფიზიკური ,ზნეობრივი განვითარებისთვის სასურველი პირობაა.პატარებს ექმნებათ წარმოდგენები გარემოზე,სწავლობენ დაკვირვებას-საგნების ფორმასა და ფერზე,ორიენტაციას სივრცეში და ა.შ.
თამაში თავისი შინაარსით მრავალნაირია:მოძრავი,კუბურებით,ქვიშით და წყლით,დიდაქტიკური,შემოქმედებითი,დრამატული,სამაგიდო.
დიდაქტიკური თამაშის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს,რომ იგი ბავშვებისთვის საინტერესო და თავშესაქცევი საქმიანობაა,რომელიც ხელს უწყობს ბავშვის ინტერესის გადატანას თამაშიდან სწავლებით საქმიანობაზე.
ყოველდღიურ საქმიანობაში თამაში მეხმარება თითოეული ბავშვის ინტერესისა და სურვილების უკეთ შეცნობაში,ხასიათის,ფანტაზიის,შემოქმედების და უნარების გახსნასა და ჩამოყალიბებაში.
43-ე ბაღის აღმზრდელი თამარ ჩაჩანიძე.

5 წლამდე ბავშვის შემეცნება იწყება ყოველდღიური თამაშით. ამ თამაშებს ბავშვები ხშირად თვითონ იგონებენ, რადგან მათი ფანტაზია უსაზღვროა. მათ შეუძლიათ ყველაფერი გამოიყენონ, რაც კი არსებობს ბუნებაში: ფოთოლი, ტოტი, წყალი, ქვიშა, კენჭი, ქაღალდი და სხვ. მთავარია ჩვენ დავეხმაროთ მათ გარემო პირობების შექმნაში, სადაც ისინი მშვიდად და უსაფრთხოდ შეძლებენ თამაშს. ამ დროს ბავშვებს უვითარდებათ შემეცნების, გონებრივი და ფიზიკური უნარები, ფანტაზია.
ყველანაირ თამაშს, ჩემი აზრით, საბოლოოდ ის დატვირთვა აქვს, რომ ბავშვი ემზადება თამაშ-თამაშით გახდეს საზოგადოების მომავალი წევრი.
43 ბაღის აღმზ. თანაშემწე ირმა მურჯიკნელი

5 წლამდე ასაკის ბავშვისათვის თამაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგანაც თამაშის პროცესში ვითარდება :აღქმა, მეხსიერება, ყურადღება, განსაკუთრებით კი მეტყველება, მიბაძვა. 5 წლის ასაკში მნიშვნელოვანია როლური და სიუჟეტური თამაშები. ბავშვი თამაშში მიბაძვის საშუალებით გამოხატავს თავის ემოციებს. 136ბაგა-ბაღის აღმზრდელი-მარინა ყვავილაშვილი.

მოგესალმებით. როგორ შეიძლება თქვენთან განათლების მიღება?

მოგესალმებით. წავიკითხე ტრენინგებისა და სემინარების ჩამონათვალი. მაინტერესებს ვის შეუძლია ამ აქტივობებში მონაწილეობის მიღება ? მადლობა :)

გვერდები